CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ , SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar
Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır

Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan https://blacksnakeoilhapi.site sitemizde yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki kolay iade seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Cayma hakkınız kapsamında öngörülen taşıyıcı sipariş edilen ürünün tarafınıza teslim edildiği kargo firması olup, https://blacksnakeoilhapi.site sitemizde yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki kolay iade seçeneğinde geri gönderime ilişkin detaylar açıklanmıştır

TÜKETİCİ aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
TÜKETİCİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler

Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler

Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler

Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler
TÜKETİCİ’nin ”Kapıda Ödeme” ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, TÜKETİCİ, Kapıda Ödeme Sözleşmesi’nden cayma hakkının, Banka ve TÜKETİCİ arasındaki Kapıda
Ödeme sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

TÜKETİCİ’nin, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayması, Banka ile arasındaki Kapıda Ödeme Sözleşmesi’ni otomatikman SONA ERDİRMEYECEKTİR

TÜKETİCİ’nin, Kapıda Ödeme Sözleşmesi’nden cayması için cayma talebini Kapıda Ödeme Sözleşmesi’nde belirtilen süreler içerisinde, yine Kapıda Ödeme

Sözleşmesi’nde öngörülen usule uygun olarak kredi veren Banka’ya yöneltmesi gerekmektedir

Bu kapsamda, TÜKETİCİ tarafından Banka’ya yapılması gereken bildirimin hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Banka ile TÜKETİCİ arasındaki kredi ilişkisi ile ilgili SATICI’nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir